Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2018) – 118.97
MNiSW – 20
Average rejection rate – 26.47%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online)
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2009, vol. 39, nr 1, January-March, p. 63–65

Publication type: review article

Language: Polish

Stosowanie Syntholu w kulturystyce

The usage o f the Synthol in the body building

Artur Pupka1,, Artur Pupka2,, Julita Sikora3,, Jakub Mauricz4,, Dariusz Cios5,, Tomasz Plonek6,

1 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, AM we Wrocławiu

2 SWSPiZ Łódź, Oddział Fizjoterapii Kołobrzeg

3 Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs, Wrocław

4 Muscular Development, Zastępca Redaktora Naczelnego

5 Praktyka Chirurgiczna, Dzierżoniów

6 Studenckie Koło Naukowe, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, AM we Wrocławiu

Streszczenie

Synthol składa się z reguły z trzech składników: oleju, alkoholu benzylowego i lidocainy. Składa się on z 85% oleju (z reguły olej o średniej długości łańcuchach MTC, ponieważ daje on najlepsze efekty), 7,5% lidocainy (środek przeciwbólowy) i 7,5% alkoholu benzylowego (do sterylizacji mieszanki). Synthol jest substancją wykorzystywaną przez kulturystów jako czasowy implant do wstrzykiwania głęboko do wnętrza mięśnia, co daje natychmiastowe optyczne zwiększenie danego mięśnia. Syntholjest stosowany do małych grup mięśni w celu powiększenia ich objętości, jak tricepsy, bicepsy, naramienne czy mięśnie łydki. Istnieją poważne mankamenty wizualne stosowania Syntholu. Mięśnie zniekształcają się i nabierają nienaturalnych kształtów. Działania uboczne Syntholu są wielorakie i mogą powodować uszkodzenia nerwu, olejową zatorowość płucną lub zator tętnicy płucnej, zawal mięśnia sercowego, udar mózgowia oraz powikłania infekcyjne.

Abstract

Synthol consists usually of oil, benzyl alcohol and lidocain. It consists of 85% of oil (normally it is oil built by medium-length MTC chains because it gives the best effects), 7,5% of lidocain (painkiller), 7,5% of alcohol (to sterilize the mixture). Synthol is a substance used by body builders as a temporary implant which is injected deeply into the muscle. The enlargement effects are immediate. Synthol is used in small groups of muscles to enlarge their volume (for example triceps, biceps, deltoids, muscles of the calf). Some serious drawbacks can be visible while using synthol. The muscles deform and become unnaturally shaped. The side effects of synthol are manifold and they can also cause a damage of nerves, oil embolic of the pulmonary, occlusion of the pulmonary artery, myocardial infarction, cerebral stroke and infectious complications.

Słowa kluczowe

Synthol, mięśnie, kulturystyka

Key words

Synthol, musde, body building

References (7)

  1. WRIGHT J.: SyntholAbuse. FLEX (2000).
  2. LLEWELLYN W.: Anabolics 6th (2007).
  3. COLKER C.M.: Extreme muscle enhancement. (2007).
  4. FAINARU-WADA M., WILLIAMS L.: Game of Shadows. Gotham Books, (2006), p. 3.
  5. KULL E., HERNANDEZ M., RRCHER J.P. i wsp.: Severe pulmonary embolism after obturation of gastric varices with a butyl-cyanoacrylate and lipiodol combination. Gastroenterol. Clio. Biol. (1999), Oct. 23, 10, 1095-1096.
  6. WAR C.T., LIN M., TAN K.C.: Hepatobiliary and pancreatic: pulmonary embolism after injection therapy for gastric varices. J. Gastroenterol. Hepatol. (2008), Aug. 23, (8 Pt 1),1306.
  7. YOO K.M., YOO B.G., KRM K.S. i wsp: Cerebrallipiodol embolism during transeatheter arterial chemoembolization. Neurology. (2004), Jul. 13, 63, l, 181-183.