Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2018) – 118.97
MNiSW – 20
Average rejection rate – 26.47%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online)
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2010, vol. 40, nr 4, October-December, p. 3–17

Publication type: original article

Language: English

Chromatographic analysis of new nonionic surfactants of oxyethylation products in the presence of calcium catalyst of rapeseed oil fatty acid methyl esters (RME)

Analiza chromatograficzna nowych niejonowych surfaktantów produktów oksyetylenowania, w obecności katalizatora wapniowego estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (EMKOR)

Michał Jakub Nachajski1,, Michał Krzysztof Kołodziejczyk1,, Marek Lukosek2,, Marian Mikołaj Zgoda1,

1 Drug Form Department, Medical University of Łódź

2 Surfactant department Institute of Heavy Organic Synthesis “Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle

Abstract

Various methods of chromatographic analysis (GPC, HPLC, TLC) were used to estimate qualitatively and quantitatively the product of oxyethylation of rapeseed oil acid methyl esters (RME). The investigation enabled to evaluate PEG content in the product. The method of eliminating insignificant quantity of PEG found in oxyethylation products of nTE ≤ 20 was presented. The data of thin-layer chromatography obtained in the course of research constitute a point of departure for calculating nTE content and HLB level.

Streszczenie

Wykorzystano różne metody analizy chromatograficznej (GPC, HPLC, TLC) do oszacowania w aspekcie jakościowym i ilościowym charakteru produktu oksyetylenowania estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego EMKOR. Przeprowadzone badania dały możliwość oszacowania zawartości PEG w powstałym produkcie. Przedstawiona została metoda wyeliminowania niewielkiej ilości PEG znajdującej się w produktach oksyetylenowania o nTE ≤ 20. Uzyskane dane chromatografi cienkowarstwowej, stanowią możliwy punkt wyjścia do oszacowania zawartości nTE i strukturalnego poziomu HLB.

Key words

HLB, RME, PEG, product of oxyethylation, chromatographic analisis

Słowa kluczowe

GPC, HPLC, PEG, analiza chromatograficzna, produkt oksyetylenowania

References (11)

 1. Zgoda M. M., Hreczuch W., Woskowicz M., Nachajski M. J., Kołodziejczyk M. K.: Surfactants from the group of fatty acids polyoxyethylenated esters. Part I. Hydrophylic-lipophilic equilibrium (HLB), solubility parameter and a type of surface activity of the rape oil fatty acids methyl esters oxyethylenation products. POLIMERy., (2003), 5, 48–53.
 2. Zgoda M. M., Woskowicz M., Nachajski M., Kołodziejczyk M. K., Lukosek M., Jerzykiewicz W.: Surfactants from the group of fatty acids polyethylenated esters. Part II. Basic viscometric values and solubility parameter in relation to hydrophilic-lipophilic balance of the products of oxyethylenation of rape oil fatty acids methyl esters. POLIMERy., ( 2005), nr 11–12, 873–880.
 3. Leesman G. D., Oberle R. L., amidon G. L.: The use of error functions in characterizing gastric emptying in humans. Pharm. Res., (1991), 8, 254–268.
 4. Nachajski M. J., Zgoda M. M.: Selected rofams as a micelar solubilizers for diclofenac and naproxen in the environment of the standard vehicle for eye drops. Polimery w Medycynie, (2005), T.XXXV, 3, 36–47.
 5. Zgoda M. M., Pieszyński J.: Surfactans from the group of propylene and ethylene oxide copolymers. Part XII., acta Pol. Pharm.-Drug Research, (1994), Vol. 51, No. 4–5, 413–422.
 6. Zgoda M. M., Pieszyński J., Gawłowska E., Ciechowicz J.: Tensides from the group of propylene oxide and the ethylene oxide copolymers. Part XIII. acta Pol. Pharm.-Drug Research, (1995), Vol. 52, No.2, 257–264.
 7. Piotrowska-Opuszyńska W., Kikolski P., Bolińska a.: Badania biodegradowalności pierwotnych substancji powierzchniowo czynnych dla potrzeb certyfikacji – skuteczne narzędzie dla ochrony środowiska. POLLENa-TŚPK., (1997), Vol. 41, 5, 209–216.
 8. Zgoda M. M., Karczewski T.: Właściwości makrocząsteczek w płynach ustrojowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. DIaGN. LaB., (1993), Vol. 29, 163–171.
 9. Zgoda M. M., Karczewski T.: Tenzydy z grupy kopolimerów tlenku propylenu i tlenku etylenu. acta Polon. Pharm.- Drug Research., (1990), Vol. 47, 5–6, 61–70.
 10. Zgoda M. M., Nachajski M. J.: a chromatographic and surface-activity analysis of the fractions of Rokopols, block Copolymers of propylene oxide and ethylene oxide separated from the technical product . Polimery w Medycynie, (2008), T. XXXVIII, 3, 17–29.
 11. Meyer Th., Waidelich D., Frahm a.W.: Polyoxyethylene-∆9,11/sup>- didehydrostearate and glycerol – polyoxyethylene ∆9,11/ sup>- didehydrostearate: two new components of the non-ionic emulsifier Cremphor®EL., J. Pharm. Biomedical anal., (2002), Vol. 30, Issue 2, 263–269.