Polymers in Medicine

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2018) – 118.97
MNiSW – 20
Average rejection rate – 26.47%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online)
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2010, vol. 40, nr 4, October-December, p. 57–62

Publication type: clinical case

Language: Polish

Zastosowanie kleju cyjanoakrylowego i kopolimeru etylenu z alkoholem winylowym w leczeniu malformacji naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego

Application of cyanoacrylate glue and ethylene vinyl alcohol copolymer for the treatment of vascular malformations of the central nervous system

Maciej Guziński1,, Jacek Kurcz1,, Sławomir Bereza1,, Jerzy Garcarek1,, Marek Sąsiadek1,

1 Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii AM we Wrocławiu

Streszczenie

Malformacje naczyniowe układu nerwowego to głównie naczyniaki tętniczożylne i przetoki oponowe. Są one stosunkowo rzadkimi zaburzeniami rozwojowymi układu naczyniowego i cechują się ogromną różnorodnością angioarchitektoniczną. Najpoważniejszym ich powikłaniem są krwawienia śródmózgowe lub śródrdzeniowe. W związku z dużą zmiennością osobniczą malformacji nie jest jeszcze w pełni ustalone postępowanie, które miałoby prowadzić do ich całkowitego wyleczenia lub zapobiegnięcia krwawieniu. W ostatnich latach najdynamiczniej rozwijającą się metodą leczniczą jest obliteracja nieprawidłowo rozwiniętych naczyń malformacji, przy użyciu kleju cyjanoakrylowego (NBCA) lub kopolimeru etylenu z alkoholem winylowym (EVOH), tak zwana embolizacja wewnątrznaczyniowa. W przeciwieństwie do klasycznej operacyjnej resekcji patologicznych naczyń, procedura wewnątrznaczyniowa jest znacznie mniej inwazyjna, a okres hospitalizacji krótszy. W niniejszej publikacji omówiono charakterystykę cech i własności materiałów embolizacyjnych (cyjanoakrylu i kopolimeru), oraz zastosowanie tych związków w leczeniu patologii naczyniowej ośrodkowego układu nerwowego. Opisano również procedurę wewnątrznaczyniowego wprowadzenia materiału embolizacyjnego do naczyń malformacji. Na podstawie analizowanej literatury i doświadczeń własnych można stwierdzić, że stosowanie kleju cyjanoakrylowego i kopolimeru etylenu z alkoholem winylowym jest relatywnie bezpieczną metodą terapeutyczną pozwalającą – w części przypadków – na cał- kowitą embolizację patologicznych naczyń. Wraz z rozwojem instrumentarium endowaskularnego i doskonaleniem materiałów embolizujących, należy się spodziewać dalszego intensywnego doskonalenia tej techniki.

Abstract

Arterio-venous malformations (AVMs) and dural arerio-venous fistulas (AVFs) are relatively rare developmental vascular system disorders and constitute the majority of vascular malformations of the nervous system. The malformations are characterized by a large variety of vascular architecture. Intracranial or intramedullary hemorrhage constitute the most serious complications of the malformations. The algorithm of management aiming at complete recovery or hemorrhage prevention has not been completely established yet due to considerable individual variability of malformations. The obliteration of malformations pathological vessels using cyanoacrylate glue or ethylene vinyl alcohol copolymer (EVOH) – so called endovascular embolization – has been the most dynamically developing treatment method recently. The procedure, unlike classical surgical resection of pathological vessels, is significantly less invasive and associated with shorter hospitalization period. The features and properties of embolization agents (cyanoacrylate and EVOH) as well as application of the agents for treatment of the vascular pathologies of the central nervous system are discussed in the paper. The procedure of endovascular introduction of embolization agents into the lumen of malformation vessels is also presented in the article. The analyzed literature and own experiences allow to claim that the application of cyanoacrylate and EVOH is a relatively safe therapeutic method that in part of the cases enables complete embolization of pathological vessels. The development of endovascular systems and the advances in embolization agents should trigger further intensive improvement of the technique.

Słowa kluczowe

malformacje tętniczo-żylne (AVM), embolizacja wewnątrznaczyniowa, klej cyjanoakrylowy, kopolimer etylenalkohol winylowy

Key words

arterio-venous malformation (AVM), embolization, cyanoacrylate glue, ethylene vinyl alcohol copolymer

References (11)

 1. Mohr J., et al.: The Arteriovenous Malformation Study Group, Arteriovenous Malformations of the Brain in Adults. N. Engl. J. Med. (1999), 10, 340, 23, 1812–1818.
 2. Valavanis A., yasargil M.: The endovascular treatment of brain arteriovenous malformations. Adv. Tech. Stand. Neurosurg. (1998), 24, 165.
 3. Lasjaunias P., Brugge K., Berenstein A.: Surgical Neuroangiography. Springer, Berlin 2006, p. 380.
 4. Guziński M., Szczepański T., Krukowski P., at al.: Comparative analysis of endovascular and microsurgical treatment of intracranial AVMs. Adv. Clin. Exp. Med. (2010), 19, 2, 219–226.
 5. Fiorella D., Albuquerque F. C., Woo H., et al.: The role of neuroendovascular therapy for the treatment of brain arteriovenous malformations. Neurosurgery (2006), 59, (5 Suppl 3), S163–177.
 6. Van Rooij W., Sluzewski M., Beute G.: Brain AVM embolization with Onyx. Am. J. Neuroradiol. (2007), 28, 1, 172–177.
 7. Richling B., Killer M., Al-Schameri A. et al.: Therapy of brain arteriovenous malformations: multimodality treatment from a balanced standpoint. Neurosurgery (2006), 59, S148–157.
 8. Hartmann A., Pile-Spellman J., Stapf C., et al.: Risk of endovascular treatment of brain arteriovenous malformations. Stroke (2002), 33, 1816–1820.
 9. Natarajan S., Ghodke B., Britz G., et al.: Multimodality treatment of brain arteriovenous malformations with microsurgery after embolization with onyx: single-center experience and technical nuances. Neurosurgery (2008), 62, 6, 1213–1225.
 10. Guziński M., Hendrich B., Sąsiadek M.: Embolization of Intracranial Arteriovenous Malformations – Personal Experience. Adv. Clin. Exp. Med. (2008), 17, 1, 69–75.
 11. Vinuela F., Dion J., Duckwiler G., et al.: Combined endovascular embolization and surgery in the management of cerebral arteriovenous malformations: experience with 101 cases. J. Neurosurg. (1991), 75, 856–864.