Polimery w Medycynie

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2018) – 118.97
MNiSW – 20
Ogólny współczynnik odrzuceń – 26,47%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online)
Periodyczność – półrocznik