Polimery w Medycynie

Polim. Med.
Index Copernicus (ICV 2019) – 115.07
MNiSW – 20
Ogólny współczynnik odrzuceń – 27,13%
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online)
Periodyczność – półrocznik

Aktualności

Zmiany w redakcji

Od 27 stycznia 2021 roku nowymi redaktorami naczelnymi Polimerów w Medycynie są prof. dr hab. Witold Musiał z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i dr hab. inż. Konrad Szustakiewicz z Politechniki Wrocławskiej. Nowe kierownictwo czasopisma zadecydowało, że będzie ono publikować artykuły wyłącznie w języku angielskim - celem jest pełna dostępność treści dla międzynarodowej społeczności naukowców i praktyków. Aby ułatwić przeszukiwanie zawartości czasopisma, wszystkim artykułom towarzyszyć będą abstrakty także w języku polskim. 

Zmiana wersji pierwotnej

Od 1 stycznia 2017 roku wersją pierwotną wszystkich opublikowanych artykułów jest wersja elektroniczna.